Wat is belangrijk voor een HSP-er

Door inzicht te krijgen in en accepteren van je hooggevoeligheid kan deze van een valkuil en een last omgevormd worden tot een kwaliteit en een gave. Daarbij is het onder andere belangrijk om je goed te leren aarden, je grenzen te stellen, je valkuilen te leren herkennen, je innerlijke kracht te versterken en een juist evenwicht te vinden tussen activiteit en rust.

Elaine Aron geeft in haar boek ”Hoogsensitieve personen” de volgende 4 stappen aan naar inzicht en acceptatie:

 1) Zelfkennis verwerven

Het is belangrijk dat je begrijpt wat het betekent om hooggevoelig te zijn. Wat is voor jou belangrijk, hoe ga je met jouw gevoeligheid om. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Ook is het belangrijk je lichaam heel goed te leren kennen en te verzorgen. Negeer je lichaam niet langer omdat het te zwak lijkt of niet wil meewerken.

2) Een nieuw kader scheppen

Je moet doelbewust veel van je verleden in een nieuw kader plaatsen, nu je weet dat je als een HSP-er ter wereld bent gekomen. Heel veel van je ‘fouten’ waren onvermijdelijk omdat noch je ouders, noch je leraren, vrienden en collega’s je hebben begrepen.
 Door je eerdere ervaringen in een nieuw kader plaatsen, kan je je gevoel van eigenwaarde sterk vergroten.

3) Oude wonden helen

Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je nu een begin maken de diepere wonden te helen. Als kind was je erg gevoelig; je had meer dan anderen last van problemen thuis of op school en van kinderziektes en dergelijke. Bovendien week je af van de andere kinderen, waar je vrijwel zeker onder hebt geleden.

Juist HSP-ers kunnen de neiging hebben om het innerlijke werk dat nodig is om de wonden uit het verleden te helen te vermijden, omdat ze de intense gevoelens die daaruit voortvloeien  willen voorkomen. Je moet hierbij voorzichtig en langzaam te werk gaan. Maar je houdt jezelf voor de gek als je het voor je uit schuift.

4) Omgaan met sensitiviteit

Je kunt en moet, voor je eigen bestwil, betrokken zijn bij de wereld om je heen. De wereld heeft jou echt nodig. Maar je moet de vaardigheid hebben om het niet te overdrijven of je er juist aan te onttrekken.