Wat is hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve of hooggevoelige personen, ook wel HSP genoemd, voelen meer aan dan anderen. Zij hebben een zeer verfijnd zenuwstelsel, waardoor zij zowel intern als extern sterker geprikkeld worden. In vergelijking met andere gemiddelde personen vangen hun zintuigen meer prikkels op (extern) en verwerken die ook uitgebreider en nauwkeuriger (intern). Hoogsensitieve mensen voelen meer aan.

Psycholoog Elaine Aron

elaine aronDr. Elaine N. Aron is de grondlegster van het begrip HSP (Highly Sensitive Person). Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika en zelf ook hoogsensitief. Sinds 1992 doet zij onderzoek naar hoogsensitiviteit en schreef hierover meerdere boeken en wetenschappelijke artikelen. Haar bekendste boek is: “Hoog sensitieve personen: Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt”.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de bevolking hoogsensitief is en dat deze eigenschap is aangeboren en genetisch is bepaald.

Leven vanuit verbinding

Iemand die een krachtig hoogsensitief leven lijdt is iemand die leeft vanuit de verbinding met zichzelf. Hij kent zichzelf goed en maakt op grond hiervan keuzes. Het contact met de ander gaat hij aan vanuit de verbinding met zichzelf en zo ontstaat er een echt, zuiver en eerlijk contact. Het resultaat hiervan is dat hij hiervoor vaak veel terugkrijgt. Een krachtig hoogsensitief persoon maakt gebruik van een grotere wijsheid.

Eigen tijd nodig

Hoogsensitieve mensen hebben veel “eigen tijd” nodig. In deze tijd verwerken zij de informatie, reflecteren ze en moeten zij hun ziel voeden met activiteiten waar zij blij van worden. Vaak zijn dit kunstzinnige activiteiten, beleving in de natuur of sport. Deze “eigen tijd”, die vaak zo egocentrisch wordt voorgesteld, is absoluut noodzakelijk voor een hoogsensitief persoon om zo goed in balans te zijn en te blijven.

Hoogsensitief als last

Veel hoogsensitieve mensen ervaren hun hoogsensitiviteit niet als een kwaliteit, maar juist als een belemmering of last.  Ze lijden omdat ze zich anders voelen dan hun omgeving.
Dit komt bijvoorbeeld omdat zij zichzelf aanpassen aan anderen en willen voldoen aan andermans verwachtingen. Ze verliezen hierdoor het contact met hun echte ik. Of ze leven in tweestrijd omdat wat ze doen anders is dan wat ze willen doen. Of ze hebben het contact met de mensen om hen heen verloren omdat het hun lichamelijk teveel energie kost om aan hun leven deel te nemen…….