Fijngevoelig met Deugden

“De deugden zijn schatten, diamantdiep van binnen,
bij ieder van ons aanwezig.
Sommige zijn meteen zichtbaar,
zijn een deel van ons karakter.
Andere deugden zetten we ook wel in,
maar nog niet optimaal.
En sommige… liggen diep of zelfs heel diep,
verborgen te wachten om gedolven te worden.
Als een diamantje, opgegraven
en dan de vlakjes slijpen.”

Wat zijn deugden?

Deugden zijn innerlijke kwaliteiten of schatten die onze ziel tot uitdrukking brengen. Deugden zijn universeel, multicultureel, gaan over landsgrenzen heen en spreken mensen over de hele wereld aan., ongeacht hun geloof, ras of achtergrond. Moed, vreugde, begrip, schoonheid zijn voorbeelden van deugden. Iedereen heeft ze in zich, al zal de één bepaalde deugden meer ontwikkeld hebben dan de ander.

Maar door middel van het creëren van bewustzijn en het in de praktijk brengen van je innerlijke schatten, kunnen ook minder ontwikkelde deugden tot bloei komen. Zo kun je door het oefenen van de deugden zoals zelfvertrouwen en acceptatie over je onzekerheid heenkomen. Of dankzij het inzetten van moed, vertrouwen en liefde, angsten en onzekerheid loslaten

In mijn gesprekken met hooggevoeligen zet ik regelmatig de deugdenkaarten en de strategieën in. Door het herkennen en toepassen van de deugden in je dagelijkse leven, leer je deze kwaliteiten bewust in te zetten en kunnen ze je helpen met de acceptatie van en beter om te gaan met je hooggevoeligheid. Hierdoor sta je sterker, bewuster en evenwichtiger in het leven.

Het Deugdenproject

Het Deugdenproject is een initiatief uit 1991 van de Canadese Linda Kavlin-Popov, haar man Dan Popov en haar broer John Kavelin. Met hun Virtues Project inspireren zij mensen over de hele wereld en uit alle culturen, om het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Het Virtues Project heeft zich inmiddels verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd. Hun initiatief is zo ongeveer 10 jaar geleden naar Nederland gehaald door de oprichting van de Stichting Deugdenproject Nederland. De theorie en methodieken hebben in de afgelopen decennia hun waarde reeds bewezen.

Bekijk hieronder het algemene filmpje over het Deugdenproject™.

De vijf strategieën

De vijf strategieën om de deugden te integreren in het dagelijks leven zijn positief en opbouwend en bieden praktische handvatten om precies dat te doen waar de deugdenmethodiek voor staat.: het creeeren en/of herstellen van de verbinding door op positieve en opbouwende manier te communiceren, zowel met jezelf als met anderen.