Hoe ik jou help

Mijn eigen ervaringen en mijn ervaringen met andere hoogsensitieve mensen zijn, dat velen een enorme kracht in zich hebben. Ze weten dit vaak ook wel maar ze vinden het alleen moeilijk om die kracht te (h)erkennen, te voelen en “op te staan”. Vaak hebben ze een lage eigenwaarde, kunnen ze moeilijk omgaan met stress en zijn ze eerder en vaker moe dan niet hoogsensitive mensen.

be-yourselfKortgezegd: het leven zoals het door velen geleefd wordt, is niet hun manier van leven. Zij  voelen zich hierdoor vaak de mindere. Ik nodig je uit om, net als ik destijds gedaan heb,  te kiezen om hoogsensitiviteit te zien als een kracht, een kwaliteit, een talent. Om stap voor stap je hooggevoeligheid te omarmen. En met dit uitgangspunt op weg te gaan om zo nieuwe ervaringen op te doen en oude ervaringen te transformeren. Om keuzes te maken vanuit jezelf en te (her)ontdekken wie je werkelijk bent, wat je talenten zijn en wat jouw doel is in dit leven.

De weg zal niet altijd makkelijk zijn, maar wat ik wel uit eigen ervaring weet is, dat als je jouw gevoeligheid eenmaal hebt omarmt, het een enorme verrijking is voor jezelf en de mensen om je heen. Het is een diepe, innerlijke zachte kracht die diep doordringt en je daar brengt waar je altijd al hebt willen zijn.

Een mooi, warm, gelukkig, zin- en waardevol leven. Een leven vanuit verbinding, vanuit je bron, je ware ik, met anderen op deze aarde! Een stralende persoonlijkheid willen zijn. Fijn-gevoelig-zijn!

 Mijn producten